Agenda

Indien u zich heeft aangemeld via de website (pagina Aanmelden) ontvangt u gefaseerd alle benodigde praktische informatie per mail. Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Periode vanaf startbijeenkomst docenten/mentoren tot Beroepenfeest
Werving beroepsbeoefenaren, matchmakers en sponsoren door projectleider.
Mentoren en leerlingen werken ter voorbereiding aan de opdrachten in het On Stage Leerlingpaspoort. Zij gebruiken hierbij o.a. de steeds groeiende lijst van al aangemelde beroepen en bedrijven op onze website.

Startbijeenkomst voor docenten/mentoren
Dinsdag 2 november 2021

Informeren ouders (uitnodiging versturen en/of spreektijd ouderavond) 
Eerste helft schooljaar info op ouderbijeenkomsten. 1e nieuwsbrief verzonden oktober 2021

Leerlingvisitekaartjes gereed
Begin maart

Leerlingtraining Junior Networking op scholen
Week 7 en 8 2022

Informatiebijeenkomst beroepsbeoefenaren, matchmakers, docenten
Dinsdagmiddag 22 februari 2022

Beroepenfeest On Stage
Dinsdag 15 maart 2022

Werkbezoeken Doe Dag
4 dagdelen mogelijk: dinsdag 29 en donderdag 31 maart 2022 bij u op locatie

Leren van en na On Stage
Mentoren en leerlingen werken aan reflectie met het On Stage Leerlingpaspoort en geven vervolg aan onderhouden van het nieuwe netwerk

Enquête en follow up
april 2022

Evaluatie en rapportage
juni 2022
VMBO ON STAGE WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: