Agenda

Indien u zich heeft aangemeld via de website (pagina Aanmelden) ontvangt u gefaseerd alle benodigde praktische informatie per mail. Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Periode vanaf startbijeenkomst docenten/mentoren tot Beroepenfeest

Werving beroepsbeoefenaren, matchmakers en sponsoren door projectleider.
Mentoren en leerlingen werken ter voorbereiding aan de opdrachten in het On Stage Leerlingpaspoort. Zij gebruiken hierbij o.a. de steeds groeiende lijst van al aangemelde beroepen en bedrijven op onze website.

Startbijeenkomst voor docenten/mentoren
Najaar 2023

Informeren ouders (uitnodiging versturen en/of spreektijd ouderavond) 
Gedurende het schooljaar info op ouderbijeenkomsten. Via nieuwsbrieven

Leerlingvisitekaartjes gereed
Februari 2024

Leerlingtraining Junior Networking op scholen
Week van 26 februari t/m 1 maart 2024

Informatiebijeenkomst beroepsbeoefenaren, matchmakers, docenten
5 februari 2024, 16.00 -17.30  uur. Iedereen die via de site is aangemeld, krijgt per mail een uitnodiging. 

Beroepenfeest On Stage
Donderdagmiddag 7 maart 2024

Werkbezoeken Doe Dag
4 dagdelen mogelijk: dinsdag 19 en donderdag 21 maart 2024 bij u op locatie

Leren van en na On Stage
Mentoren en leerlingen werken aan reflectie met het On Stage Leerlingpaspoort en geven vervolg aan onderhouden van het nieuwe netwerk

Enquête en follow up
April 2024

Evaluatie en rapportage
Mei 2024
VMBO ON STAGE WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: