Agenda

Indien u zich heeft aangemeld via de website (pagina Aanmelden) ontvangt u gefaseerd alle benodigde praktische informatie per mail. Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Periode vanaf startbijeenkomst docenten/mentoren tot Beroepenfeest
Werving beroepsbeoefenaren, matchmakers en sponsoren door projectleider.
Mentoren en leerlingen werken ter voorbereiding aan de opdrachten in het On Stage Leerlingpaspoort. Zij gebruiken hierbij o.a. de steeds groeiende lijst van al aangemelde beroepen en bedrijven op onze website.
 
Startbijeenkomst voor docenten/mentoren
oktober 2021
 
Leerlingvisitekaartjes gereed
2 weken voor de Doe Dag
 
Leerlingtraining Junior Networking op scholen
Februari 2022
 
Informatiebijeenkomst beroepsbeoefenaren, matchmakers, docenten
Februari 2022
 
Beroepenfeest On Stage
Dinsdag 15 maart 2022
 
Werkbezoeken Doe Dag
Dinsdag 29 en donderdag 31 maart 2022 | bij u op locatie
 
Leren van en na On Stage
Mentoren en leerlingen werken aan reflectie met het On Stage Leerlingpaspoort en geven vervolg aan onderhouden van het nieuwe netwerk
 
Enquête en follow up
april 2022
 
Evaluatie en rapportage
juni 2022
VMBO ON STAGE WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: